Αντικείμενο

Το συνέδριο φιλοδοξεί να συμβάλει στον γενικότερο προβληματισμό για την ανανέωση των αρχιτεκτονικών σπουδών, με αφορμή και τη συζήτηση για το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΑΠΘ. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω ευρύτερες ενότητες θεμάτων:

· Η διεθνής και η ελληνική εμπειρία σχετικά με τις αρχιτεκτονικές σπουδές

· Ο χαρακτήρας, τα γνωστικά αντικείμενα και η διάρθρωση των σπουδών

· Η σχέση των σπουδών με τη γενικότερη οργάνωση του Τμήματος και το διαθέσιμο διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό

· Η σχέση των σπουδών με την επαγγελματική δραστηριότητα των αρχιτεκτόνων